הרצאות

תמונת מופע: אודות מוזיקה, נפש ורוח 12אוגוסט

אודות מוזיקה, נפש ורוח

הרצאות
פרטים נוספים
בית התרבות סביון - לא מסומן
רביעי, 12 אוגוסט 2020 16:00
תמונת מופע: אודות מוזיקה, נפש ורוח 12אוגוסט

אודות מוזיקה, נפש ורוח

הרצאות
פרטים נוספים
בית התרבות סביון - לא מסומן
רביעי, 12 אוגוסט 2020 18:00
תמונת מופע: אודות מוזיקה, נפש ורוח 17אוגוסט

אודות מוזיקה, נפש ורוח

הרצאות
פרטים נוספים
בית התרבות סביון - לא מסומן
שני, 17 אוגוסט 2020 16:00
תמונת מופע: אודות מוזיקה, נפש ורוח 17אוגוסט

אודות מוזיקה, נפש ורוח

הרצאות
פרטים נוספים
בית התרבות סביון - לא מסומן
שני, 17 אוגוסט 2020 18:00
תמונת מופע: אודות מוזיקה, נפש ורוח 19אוגוסט

אודות מוזיקה, נפש ורוח

הרצאות
פרטים נוספים
בית התרבות סביון - לא מסומן
רביעי, 19 אוגוסט 2020 16:00
תמונת מופע: אודות מוזיקה, נפש ורוח 19אוגוסט

אודות מוזיקה, נפש ורוח

הרצאות
פרטים נוספים
בית התרבות סביון - לא מסומן
רביעי, 19 אוגוסט 2020 18:00
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים