תיאטרון

מופעים קרובים

01יולי

פעמיים אורה - סדנת תיאטרון איקה זוהר בשיתוף תיאטרון ארצי

דף הבית , תיאטרון
פרטים נוספים
מרכז התרבות סביון
יום שני, 1 יולי 2024
בשעה 17:00
01יולי

פעמיים אורה - סדנת תיאטרון איקה זוהר בשיתוף תיאטרון ארצי

דף הבית , תיאטרון
פרטים נוספים
מרכז התרבות סביון
יום שני, 1 יולי 2024
בשעה 19:00
01יולי

פעמיים אורה - סדנת תיאטרון איקה זוהר בשיתוף תיאטרון ארצי

דף הבית , תיאטרון
פרטים נוספים
מרכז התרבות סביון
יום שני, 1 יולי 2024
בשעה 21:00
02יולי

פעמיים אורה - סדנת תיאטרון איקה זוהר בשיתוף תיאטרון ארצי

דף הבית , תיאטרון
פרטים נוספים
מרכז התרבות סביון
יום שלישי, 2 יולי 2024
בשעה 17:00
02יולי

פעמיים אורה - סדנת תיאטרון איקה זוהר בשיתוף תיאטרון ארצי

דף הבית , תיאטרון
פרטים נוספים
מרכז התרבות סביון
יום שלישי, 2 יולי 2024
בשעה 19:00
02יולי

פעמיים אורה - סדנת תיאטרון איקה זוהר בשיתוף תיאטרון ארצי

דף הבית , תיאטרון
פרטים נוספים
מרכז התרבות סביון
יום שלישי, 2 יולי 2024
בשעה 21:00
מערכת למכירת כרטיסים