תקנון

בית תרבות סביון
8234*

מנוי סדרה

מנוי חופשי

הזמנת הצגות בחירה ומופעי בידור

ביטולים/שינויים

הכניסה לאולם

קולנוע לב 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים