תקנון

בית תרבות סביון
8234*


מנוי 

הזמנת הצגות בחירה ומופעי בידור

ביטולים/שינויים

הכניסה לאולם

בעלי תעודת נכה

https://katzr.net/2ed846 - מצורף לינק להנחיות

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים